Privacyverklaring

Stichting Business Club Moerdijk, gevestigd aan Weidehek 2, 4824 AS Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de Stichting Business Club Moerdijk_ Privacyverklaring. 

Stichting Business Club Moerdijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@bc-moerdijk.nl